Teorilektioner

För att körkortsutbildningen ska bli mer effektiv är det bra om de teoretiska och praktiska delarna följs åt. Vi använder vi oss av STR:s kursmaterial som består av körkortsboken med studiehäfte, vägmärkesförteckning och vägmärkstest.

På vår skola bedrivs teoriundervisningen genom självständiga studier med hjälp av teoriböcker och datatester. Om man vill och känner att man behöver så kan man köpa till privata teorilektioner där du sitter själv med läraren och han kan direkt svara på dina frågor. 

Teorilektioner:

Vi har delat upp teorilektionerna i fyra lärarledda lektioner på 60 minuter vardera och där vi går igenom olika kapitel i boken. Du behöver inte gå lektionerna i ordningsföljd och dom är inte obligatoriska. Våra lektioner är på svenska men man får gärna ta med sig en tolk till lektionen.

Bokning och avbokning av en teorilektion kan göras via reception, telefon eller via mail.

Datatester:
Innan ett teoriprov på Trafikverket är det ett krav att minst 10 datatester på elevcentralen ska vara genomförda och godkända.

Ta ditt körkort enkelt och tryggt hos oss på Stuvsta Trafikskola!